ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီနွင့္ တင္ဒါေခၚယူေရးနွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တို႕၏ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စက္မႈဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေနရာ (၃)ခုရွိသည့္အနက္ (၁)ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္အေနနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းနွင့္... 

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Forum ကို ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ကန္းၿမိဳ႕ရွိ၊ Carlton Intercontinental ဟိုတယ္၌... 

Kyauk Phyu SEZ Yangon Road Show into the mitv News

The Kyaukphyu Economic Zone is set to be the trade corridor of Myanmar, with Africa, Middle East and China, but while investors are being invited, people hope the development to be open and transparent. The KyaukPhyu SEZ covers 4000 acres and is located four miles from the Kyaukpyu Township in Rakhine State. Tender for investment is ongoing, with successful applicants expected to be chosen on December this year, officials said. Chairman, Kyauk Phyu SEZ Management Committee, Deputy Minister Myint Thein: Three developers will be sought to develop the deep seaport, industrial zone and housing estate. It will create at least 50,000 local jobs. Executive Director, CPG Consultants Pte Ltd., Nina Yang: Right now, the special interest we are invite... 

KPSEZ Yangon Road Show MRTV News

 
Read More →

The draft master plan of Kyauk Phyu SEZ

The draft master plan of Kyauk Phyu SEZ was consulted with the local people, Kyauk Phyu’s Town Hall meeting  
Read More →

The draft master plan of Kyauk Phyu SEZ

The draft master plan of Kyauk Phyu SEZ was consulted with the local people, Kyauk Phyu’s Town Hall meeting  
Read More →

The Draft Master Plan Of Kyauk Phyu SEZ

The draft master plan of Kyauk Phyu SEZ was consulted with the local people, Kyauk Phyu’s Town Hall meeting  
Read More →

Signing Ceremony

Signing Ceremony for Consultancy Services Agreement between Kyauk Phyu SEZ Management Committee and Consulting Frims Consortium led by CPG Consultants Pte Ltd  
Read More →

Signing Ceremony

Signing Ceremony for Consultancy Services Agreement between Kyauk Phyu SEZ Management Committee and Consulting Frims Consortium led by CPG Consultants Pte Ltd  
Read More →

Signing Ceremony

Signing Ceremony for Consultancy Services Agreement between Kyauk Phyu SEZ Management Committee and Consulting Frims Consortium led by CPG Consultants Pte Ltd.  
Read More →

KP SEZ

The Government of the Republic of the Union of Myanmar is committed to the development of three Special Economic Zones at Thilawa, Dawei and Kyauk Phyu.

The Kyauk Phyu Special Economic Zone (KP SEZ) will see the development of a deep sea port that will unlock the potential of the hinterland and fulfil Myanmar’s potential as a trade corridor for Africa/Middle East and China.

It will provide employment opportunities through the creation of industrial and fishery parks as well as integrated residential areas. The development will be environmentally sustainable and bring significant socio-economic benefits to the Kyauk Phyu region and beyond. Read more ...