Skip to content

161 library_records found

Topics: Mining Search Result For: library_record library_record

Filter Results
 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: Southern Mining Co. Ltd.

  This screenshot document is about detailed information of Southern Mining Co. Ltd. registered in the ministry of commerce. The information is posted on the ministry's website an...

 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: Phu Yang (Cambodia) Co, Ltd

  This screenshot document is about detailed information of Phu Yang (Cambodia) Co, Ltd registered in the ministry of commerce. The information is posted on the ministry's website...

 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: Zhong Xing Industrial Investment (Cambodia) Co, Ltd

  This screenshot document is about detailed information of Zhong Xing Industrial Investment (Cambodia) Co, Ltd registered in the ministry of commerce. The information is posted o...

 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: Wing Srun Co, Ltd

  This screenshot document is about detailed information of Wing Srun Co, Ltd registered in the ministry of commerce. The information is posted on the ministry's website and ODC's...

 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: Va Ly Heng Peanich Group Co., Ltd.

  This screenshot document is about detailed information of Va Ly Heng Peanich Group Co., Ltd. registered in the ministry of commerce. The information is posted on the ministry's...

 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: United Khmer Group Co., Ltd.

  This screenshot document is about detailed information of United Khmer Group Co., Ltd. registered in the ministry of commerce. The information is posted on the ministry's websit...

 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: Try Pheap Group Co., Ltd.

  This screenshot document is about detailed information of Try Pheap Group Co., Ltd. registered in the ministry of commerce. The information is posted on the ministry's website a...

 • Notice of Establishment of Commercial Enterprise: Sun Hill Minerals Co., Ltd.

  This screenshot document is about detailed information of Sun Hill Minerals Co., Ltd. registered in the ministry of commerce. The information is posted on the ministry's website...

 • Mineral Exploration Project: Coal

  This is the detailed information of names and concession areas of companies conducting coal exploration listed on the website of Ministry of Mines & Energy. ODC's working group ...

 • Góp ý dự thảo quyết định cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CT, PHMT đối với khai khoáng 2012

  Góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt độn...

 • Đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên: Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Dương 2009

  Bài viết này tóm lược thảo luận chính sách của dự án nghiên cứu "Tìm hiểu Trung Quốc dưới vai trò một nhà hoạt động ở khu vực Đông Dương" do Quỹ Heinrich Boll Stiftung, Qu...

 • Đánh giá hiệu quả KT-XH, phân chia lợi ích và quản lý nguồn thu trong khai thác titan 2013

  Báo cáo nghiên cứu tập trung vào các kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động khai thác titan ở Bình Định, đồng thời phác họa bức tranh về phân chia lợi ích ...

 • Bản tin chính sách số 8 - Quý IV/2012

  Nội dung chính của bản tin: - Xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng - Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 -...

 • Bản tin chính sách số 14 - Quý II/2014

  Các nội dung chính trong Bản tin kỳ này: 1. Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập 2. Cải thiện hệ thống quản lý thu nhằm tối ưu hóa lợi ích từ kh...

 • Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

  Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm ng...

 • Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

  Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi...

 • Bản tin chính sách số 12 - Quý IV/2013

  This dataset has no description


 • Understanding timber flows and control in Cambodia in the context of forest law enforcement, governance and trade (FLEGT)

  The report of a study to improve the understanding of timber flows in Cambodia and to understand the roles of the government agencies involved in the control of the timber...

 • The master plan study for promotion of the mining industry in the Kingdom of Cambodia : final report

  This report provides a road map for sustainable development and investment promotion in Cambodia's mining sector, giving due consideration to the country’s environment....

 • The framework for extractive industries governance in ASEAN, first edition

  The framework aims to contribute to the development of extractive industries within ASEAN that are accountable, transparent, and well-governed and are effective in stimulating...

You can also access this registry using the API (see API Docs).