Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 10 មករា 2016
Created 10 មករា 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
ការពិពណ៌នា

អនុក្រឹត្យនេះស្តីអំពីការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងធានាសុវត្ថិភាពរបស់វិនិយោគិនក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ