Skip to content

40 library_records found

ခေါင်းစဥ်များ: Ethnic minorities and indigenous people policy and rights

Filter Results
 • Data protection in the context of indigenous peoples in Cambodia

  Indigenous people’s rights in Cambodia have recently gained greater recognition, notably within the scope of land ownership. Acknowledgement of these rights has not led to a...

 • Cybersecurity in the Mekong region: An Analysis of the Legal Framework and Recommendations for the Protection of Indigenous Environmental Human Rights Defenders

  ဤဆောင်းပါးသည် IEHRD များအတွက် အထူးအလေးထား၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး မဲခေါင်ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် ၎င်းအား အသုံးချမှုများအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေမူဘော...

 • ခိုင်မာသောအရင်းအမြစ်များ- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းရန်နည်းများ ဖော်ဆောင်ရာတွင် ခေါင်းဆောင်များအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဌာနေတိုင်းရင်းသူများ၏ အရေးပါမှုကို သိရှိနားလည်ခြင်း။

  ဌာနေတိုင်းရင်းသူများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သစ်တောကာကွယ်ရေးတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ၌ ပါဝင်ကြသော်လည်း မကြာခဏဆိုသလို အသိအမှတ်ပြုမှု မခံရပေ။ ဤစာတမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဌာနေတိုင်းရ...

 • Challenges and opportunities of recognizing and protecting customary tenure systems in Viet Nam

  This policy brief was developed in order to enable a meaningful engagement and policy dialogue with government institutions and other relevant stakeholders about challenges and...

 • CARE Principles for Indigenous Data Governance

  The CARE Principles for Indigenous Data Governance are people and purpose-oriented, reflecting the crucial role of data in advancing Indigenous innovation and self-determination.

 • Thai ethnical groups who must not be forgotten

  After Thai society had conflicts, a group of intellectuals fled the city and went to the jungle, and meet with other ethnic groups who do not call themselves Thai. But it is a...

 • Global warming scapegoat: A new punishment measure imposed on indigenous peoples for practicing their sustainable traditional livelihood activities

  A brief about the Government of Thailand's arrest of two Karen farmers as they cleared fields for shifting cultivation, their traditional method of farming. The authors raise...

 • Drivers of Deforestation?Facts to be considered regarding the impact of shifting cultivation in Asia

  An estimated 260 million indigenous peoples live in Asia1. Most of them inhabit forested uplands where a large number of them practice shifting cultivation, which is also called...

 • Learning lessons and skills in Indigenous Media Advocacy

  A report on the skills sharing exchange program of indigenous voices in Asia.

 • REDD+ and Indigenous Peoples: A Briefing Paper for Policy Makers

  This report describes the process of REDD+, its implications for indigenous peoples, and its applications for policy makers and governments.

 • Drivers of deforestation? Facts to be considered regarding the impact of shifting cultivation in Asia

  This document examines issues surrounding shifting cultivation, including: -Key findings of research on shifting cultivation, underpinning the dire need to earnestly consider...

 • REDD+ and Indigenous Peoples: A briefing paper for policy makers

  dataset တွင် မည်သည့်ဖော်ပြမှုမှ မပါရှပါ


 • Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in REDD+ for Indigenous Peoples - Training Manual

  This manual aims to build the capacities of the indigenous peoples, networks and organizations to advocate and work for the effective implementation of FPIC for indigenous...

 • Research on the roles and contributions of indigenous women in sustainable forest management in Mekong countries/Asia

  Overview and summary of country-level research in Cambodia, Vietnam and Myanmar regarding the role of indigenous women in sustainable forest management.

 • Women's Land Rights and Agrarian Change: Evidence from Indigenous Communities in Cambodia

  This research analyses the ways in which current changes in land tenure, agrarian and socio-economic systems are reshaping resource allocations and transfers within households...

 • ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ

  ကိုဖီအာနန်ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်အကြံပေးကော်မရှင်၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာသည် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော နိုင်ငံရေး၊ လူမှုစီးပွားနှင့် လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာစ...

 • ခီရှော့တာ-ဒေသခံကရင်လူမျိုးစုရပ်ရွာအသိုင်အဝိုင်း၏သစ်တော

  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေ့ကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၏ ကရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုကွန်ယက် (KESAN) နှင့်ကော့သူးလေး သစ်တောဦးစီးဌာန (KFD...

 • Lao PDR: Health Sector Governance Program

  The proposed Health Sector Governance Program will be implemented nationally with the overarching goal to increase access, quality, and utilization of essential health services,...

 • Ethno-linguistic diversity and disadvantage

  This paper examines various aspects of the living standards of Lao PDR‘s ethnic minority groups relative to that of the historically dominant Lao-Tai ethno-linguistic group....

 • The situation of ethnic minorities in Laos

  A brief overview of the break down of ethnic and language groups in Laos.

You can also access this registry using the API (see API Docs).