Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 29 tháng 5, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 137 on the organizing and Implementing of the Ministry of Mines and Energy
Mô tả

This sub-decree aims to determine the organizing and Implementing of the Ministry of Mines and Energy.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer