Skip to content

Bản tin chính sách số 9 - Quý I/2013

Các nội dung chính của Bản tin kỳ này:

 1. Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Nhìn từ các dự án phát triển
 2. Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường
 3. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 4. Những qui định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
 5. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Cầu
 6. Các dự thảo chính sách

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 9 - Quy I/2013

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
 • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 9
Topics
 • Environment and natural resources policy and administration
 • Environmental and biodiversity protection
 • Taxation
Geographic area (spatial range)
 • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 0866-7810
Publication place Việt Nam
Publication date 2013
Pagination 24
Date uploaded January 15, 2016, 10:16 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 07:32 (UTC)