Skip to content

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường thủy điện Đồng Nai 2, 2007

Báo cáo này được thực hiện cho giai đoạn dự án đầu tư - thiết kế cơ sở của công trình Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 tại tỉnh Lâm Đồng. Nội dung của báo cáo được thực hiện theo Thông tư 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường và cam kết môi trường.

Phạm vi nghiên cứu của báo cáo là toàn bộ khu vực xây dựng các công trình đầu mối, các mỏ vật liệu, khu vực lòng hồ, đường ống áp lực, nhà máy điện, khu tái định cư, hạ du đập.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Báo cáo Đánh giá tác động môi trường thủy điện Đồng Nai 2, 2007

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Báo cáo Đánh giá tác động môi trường thủy điện Đồng Nai 2, 2007
Topics Environmental impact assessments
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Unclear copyright
Version / Edition 1.0
License unspecified
Contact

Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam

Author (corporate) Viện Thủy lợi và Môi trường
Publication place Vietnam
Pagination 164
Date uploaded April 8, 2016, 09:16 (UTC)
Date modified April 8, 2016, 09:26 (UTC)