Skip to content

Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: Từ pháp luật đến thực tiễn 2009

Báo cáo phân tích về khiá cạnh pháp lý cũng như hiện trạng thực hiện của hoạt động đánh gia tác động môi trường (ĐTM) nhằm cải thiện các quy định pháp luật cũng như cải thiện hiệu quả của công tác ĐTM ở Việt Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Danh gia tac dong moi truong o Viet Nam: Tu phap luat den thuc tien 2009

Additional Info

Field Value
Document type Analysis, discussion papers, and blogs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Environmental impact assessments
  • Laws and regulations
  • Overview of policy and legal framework
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication place Việt Nam
Publisher PanNature
Publication date 2009
Pagination 12
Date uploaded December 23, 2015, 04:41 (UTC)
Date modified July 14, 2016, 04:24 (UTC)