Skip to content

Góp ý dự thảo quyết định cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CT, PHMT đối với khai khoáng 2012

Góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Cục Quản lý chất thải và Cải thiện Môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên Môi trường) chủ trì.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Gop y du thao quyet dinh cai tao, phuc hoi moi truong và ky quy CT, PHMT doi voi khai khoang 2012

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Access to information
  • Construction
  • Construction policy and regulation
  • Environmental impact assessments
  • Extractive industries
  • Extractive industries policy and administration
  • Laws and regulations
  • Mining
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication place Việt Nam
Publication date 2012
Pagination 4
Date uploaded December 16, 2015, 09:48 (UTC)
Date modified July 14, 2016, 08:23 (UTC)