Skip to content

Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính, 2010

Nguyên tắc Xích đạo là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Nguyên bản gốc tiếng Anh được xuất bản vào tháng 06/2006, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) biên dịch và công bố bản tiếng Việt vào ngày 28/11/2010.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Nguyen tac Xich dao: Chuan muc moi truong – xa hoi tu nguyen cho cac nha dau tu tai chinh, 2010

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
 • Vietnamese
Topics
 • Access to information
 • Aid and development
 • Banking and financial services
 • Social development
Geographic area (spatial range)
 • Thailand
 • Viet Nam
 • Cambodia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Malaysia
 • Indonesia
 • Singapore
 • Philippines
 • Brunei Darussalam
 • Christmas Island
 • Timor-Leste
 • Cocos (Keeling) Islands
Copyright No
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại.

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) PanNature dịch và giới thiệu
Publication place Việt Nam
Publisher PanNature
Publication date 2010
Pagination 8
Date uploaded December 16, 2015, 09:13 (UTC)
Date modified July 18, 2016, 02:55 (UTC)