Skip to content

Forest Act B.E. 2484 (1941)

To modernise the law on forests;

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Forest Act B.E. 2484 (1941)

Additional Info

Field Value
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • ထိုင််း
ရည်ညွှန်း စာတမ်းများ Forest Act B.E. 2484 (1941)
ထုတ်ပေးသောအေဂျင်စီ/အဖွဲ့အစည်းများ
  • Office of the Council of State
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ထိုင်း
စာရွက်စာတမ်း၏ တရားဝင်အမျိုးအစား Act
ခေါင်းစဉ်များ
  • Forest policy and administration
  • Forest protection
  • Laws and regulations
  • Logging and timber
ခွင့်ပြုချက် CC-BY-3.0-IGO
မူပိုင်ခွင့် No
ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အကန့်အသတ်များ

No access and use constraints.

အခြေအနေ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့၍ အတည်ပြုပြီး
အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲ/ ပြဌာန်း/ တရားဝင်ကြေညာသည့်ရက်စွဲ/ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်စွဲ 1941၊ 15 အောက်တိုဘာ
အသက်ဝင်/ အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် ရက်စွဲ 1941၊ 15 အောက်တိုဘာ
ထုတ်ဝေမှုအတွက် ရည်ညွှန်းချက် Published in the Government Gazette Vol. 58, Page 1417, dated 15th October B.E. 2484 (1941)
အရင်းမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb26/%bb26-20-9999-update.pdf
အဓိကစကားလုံးများ V4MF,FLEGT
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဇွန် 19, 2018, 21:09 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီ 16, 2019, 08:17 (UTC)