Skip to content

မြေသိမ်းဆည်းခြင်း ၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂၀၁၈ ဥပဒေမူကြမ်း)

မြေသိမ်းဆည်းခြင်း ၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂၀၁၈ ဥပဒေမူကြမ်း)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - (၂၀၁၈) ဇွန်လ (၅) ရက် ၊ မြေသိမ်းဆည်းခြင်း ၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂၀၁၈ ဥပဒေမူကြမ်း)

Additional Info

Field Value
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • မြန်မာ
ထုတ်ပေးသောအေဂျင်စီ/အဖွဲ့အစည်းများ
  • လွှတ်​တော်
ဘာသာစကား
  • ဗမာဘာသာစကား
စာရွက်စာတမ်း၏ တရားဝင်အမျိုးအစား ဥပဒေ
ခေါင်းစဉ်များ
  • Land
  • Land policy and administration
  • Law and judiciary
ခွင့်ပြုချက် unspecified
မူပိုင်ခွင့် No
အခြေအနေ မူကြမ်း
အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲ/ ပြဌာန်း/ တရားဝင်ကြေညာသည့်ရက်စွဲ/ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်စွဲ 2018၊ 5 ဇွန်
အသက်ဝင်/ အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် ရက်စွဲ 2018၊ 5 ဇွန်
ထုတ်ဝေမှုအတွက် ရည်ညွှန်းချက် n/a
အဓိကစကားလုံးများ Land Acquisition Bill,Land Acquisition Act,Laws
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဇွန် 20, 2018, 03:15 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ မေ 1, 2021, 15:35 (UTC)