Skip to content

Prakas on the Implementation of Sub Decree No 150

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ១៥០

Additional Info

Field Value
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • ကမ္ဘောဒီးယား
ရည်ညွှန်း စာတမ်းများ 521
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ခမာဘာသာစကား
စာရွက်စာတမ်း၏ တရားဝင်အမျိုးအစား ကြေညာချက်
ခေါင်းစဉ်များ
  • Imports
  • Trade
ခွင့်ပြုချက် unspecified
အခြေအနေ မူကြမ်း
အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲ/ ပြဌာန်း/ တရားဝင်ကြေညာသည့်ရက်စွဲ/ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်စွဲ 2014၊ 22 ဧပြီ
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဇန်နဝါရီ 10, 2016, 04:12 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ ဇန်နဝါရီ 10, 2016, 12:51 (UTC)