Skip to content

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ၂၀၁၂ ( ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၉/၂၀၁၂)

Data Resources (2)

Data Resource Preview - ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ၂၀၁၂ ( ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၉/၂၀၁၂)

Additional Info

Field Value
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • မြန်မာ
ရည်ညွှန်း စာတမ်းများ 9/2012
ထုတ်ပေးသောအေဂျင်စီ/အဖွဲ့အစည်းများ
  • ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
စာရွက်စာတမ်း၏ တရားဝင်အမျိုးအစား ဥပဒေ
ခေါင်းစဉ်များ
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Forest policy and administration
  • Laws and regulations
  • Logging and timber
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
မူပိုင်ခွင့် No
ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အကန့်အသတ်များ

နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပြဌာန်းသည့် ဥပဒေ။ ရယူ အသုံးပြုမှု ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါ။

အခြေအနေ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့၍ အတည်ပြုပြီး
အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲ/ ပြဌာန်း/ တရားဝင်ကြေညာသည့်ရက်စွဲ/ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်စွဲ 2012၊ 30 မတ်
အသက်ဝင်/ အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် ရက်စွဲ 2012၊ 30 မတ်
ထုတ်ဝေမှုအတွက် ရည်ညွှန်းချက် Official Gazette.
အရင်းမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း https://www.myanmartradeportal.gov.mm/kcfinder/upload/files/The%20Environmental%20Conservation%20Law(Eng).pdf
အဓိကစကားလုံးများ V4MF,FLEGT,environmental conservation
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဩဂုတ် 1, 2018, 20:35 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2020, 05:28 (UTC)