Skip to content

169 library_records found

ခေါင်းစဥ်များ: Community forest

Filter Results
 • Legal analysis of forest and land laws in Cambodia

  From the foreword: "A major goal of CFI's mission in Cambodia is to support the involvement of civil society in the management of forests. Rural communities have a special role...

 • Streaming the establishment of community protected areas (CPAS) in Cambodia

  This Policy Brief is the first in a series of three that have been compiled as input into the revision of the Protected Areas Law (2008) based on a comprehensive review of...

 • Agreement and relevant documents for Ou Krasar commune community fishery

  This document details the agreement regarding the establishment of the Kandoul​ community fishery, the list of community members, community statutes, regulations, and management...

 • Agreement and relevant documents for Kaing Yeay Mao community fishery

  This document details the agreement on the establishment of the Kaing Yeay Mao community fishery, list of community members, community statutes, regulations, and management plans.

 • Assessment of the new Land Law and Forestry Law in Laos: Customary Tenure Rights over Land and Forests

  This report specifically details the differences between the newly promulgated Land Law and Forestry Law and their predecessor laws, the Land Law 2003 and the Forestry Law 2007,...

 • Agreement and relevant documents for Boeung Raing flooded forest protection community fishery

  This document details the agreement regarding the establishment of the Boeung Raing flooded forest protection community fishery, the list of community members, community...

 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ကြရန်

  ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ သစ်တောများတွင် ဒေသခံပြည်သူတို့သည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြပြီး အစုအဖွဲ့ပိုင်မြေယာအခွင့်အရေးများ အားကောင်းလာစေရေး၊ ဒေသခံပြည်သူတို...

 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း- မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောနှင့် အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ရန် အခွင့်အလမ်းများအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။

  မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးလက်နေပြည်သူများသည် စီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန် ရှင်းလင်းပြတ်သား၍ ခိုင်မာသော လ...

 • Assessment of the new Land Law and Forestry Law in Lao People’s Democratic Republic: Customary Tenure Rights over Land and Forests

  The report explains the differences between the new Land Law and Forestry Law and their predecessor laws (the Land Law 2003 and the Forestry Law 2007). Compare the new Land Law...

 • Facilitating agreements for community–private sector partnerships in forest landscapes in Lao PDR

  This book is a guidance to help practitioners facilitate partnership agreements for the sustainable trade of forest products and/or services in the context of forest landscape...

 • Vulnerability Index to Climate Change and its Application for Community-level Risk Assessment in Thailand

  Based on the results analyzed in the provincial pilot sites, the PCVI could represent both spatial patterns and magnitudes of vulnerability of each community in consistence with...

 • Asean Climate change REDD+ and Indigenous Peoples

  The term Indigenous Peoples is increasingly used by peoples in the ASEAN region who thus far have been called “hill tribes”, “native people” or “ethnic minorities”, and the...

 • Indigenous peoples effective engagement in REDD

  Several governments in Asia are in the process of implementing REDD+ (Reducing Emissions through Deforestation and forest Degradation) preparatory stage.

 • What is REDD+? A Guide for Indigenous Communities

  Global efforts are currently underway to protect and restore forests as part of global initiatives to address and mitigate climate change

 • အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခတစ်ခု - မြန်မာ့သစ်တောများ၏မသေချာမရေရာသောအနာဂတ်

  'အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခတစ်ခု- မြန်မာနိုင်ငံရှိသစ်တောများ၏မသေချာမရေရာသောအနာဂတ်' သည် Global Witness ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်ပဋိပပက္ခဖြြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပထမဆုံးအစီရင်ခံစ...

 • လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ရိတ်သိမ်းလေ့ကျင့်မှုကျင့်ထုံးဥပဒေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှု

  ဤစာတမ်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ (စီမံကိန်း) ဦးခင်ဇော်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ ချီးဘားတွင် ၂၀၀၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ရက်မှ...

 • မြန်မာနိုင်ငံရှိရပ်ရွာသစ်တောကဏ္ဍ၌ တိုးတက်မှုနှင့်အလားအလာများ

  ဤစာတမ်းသည် ပျိုးပင်အဖွဲ့အစည်းမှ အစပြုဆောင်ရွက်ခဲ့သော သုတေသနစီမံကိန်း၏ အဓိကရလဒ်ဖြစ်ပြီး ပတ်ဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ECCDမှ ဦးဆောင်၍ အရှေ့ Anglia တက္ကသိုလ်၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့်...

 • ခီရှော့တာ-ဒေသခံကရင်လူမျိုးစုရပ်ရွာအသိုင်အဝိုင်း၏သစ်တော

  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေ့ကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၏ ကရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုကွန်ယက် (KESAN) နှင့်ကော့သူးလေး သစ်တောဦးစီးဌာန (KFD...

 • Devastating Laos dam collapse leads to deforestation of protected forests

  This article reviews the catastrophic impacts of dam collapse in the Southern Laos in July 2018 which results in deaths, devastated communities, forced thousands to flee and...

 • Local communities must be considered when planning special economic zones – my experience with the peoples of Boonrueng

  A Special Economic Zone in Chiang Khong, northern Thailand, could bring valuable investment into the area. But if it does go ahead, the wetland forests should be excluded to...

You can also access this registry using the API (see API Docs).