Skip to content

43 library_records found

ခေါင်းစဥ်များ: Forest industry

Filter Results
 • မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်း

  The annual rate of deforestation in Myanmar was 1.2% for the period 1990-2015 (FAO, 2015) with rapid expansion of commercial agriculture, alongside legal and illegal logging,...

 • Country Forest Note : Vietnam

  This Country Forest Note (CFN) provides an upstream analysis of the status of forests and of investments and policies relevant to the forest sector in Vietnam. It looks at...

 • Understanding timber flows and control in Cambodia in the Context of Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)

  dataset တွင် မည်သည့်ဖော်ပြမှုမှ မပါရှပါ


 • Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber

  This report details how investigators found that while the nature of the illicit trade had changed, there are still huge volumes of illegally logged and traded Cambodian timber...

 • Discussions on Linkages between REDD+ and FLEGT in Lao PDR

  This is the first technical meeting between key FLEGT and REDD+ stakeholders in Lao PDR to understand and brainstorm on potential practical synergies between the two initiatives...

 • The FLEGT Asia Regional Support Programme: EU Support for Improved Forest Governance in Asia

  This publication presents the progress, achievements and some examples of initiatives where the EU is working closely with partners across Asia. FLEGT Asia complemented other...

 • Overview on Lao-EU FLEGT VPA Process

  Presentation slides by Heiko Woerner, Chief Technical Adviser GIZ, Support to the Lao-EU FLEGT Process (ProFLEGT)

 • Resources and Rules of the Game: Participation of Civil Society in REDD+ and FLEGT-VPA Processes in Lao PDR

  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) aims to achieve its purpose by working across multiple sectors and involving multilevel actors in reducing...

 • Framework for Assessing Legality of Forestry Operations, Timber Processing and Trade Annex

  This publication is produced by TRAFFIC and WWF's Global Forest and Trade Network.

 • FLEGT နှင့် REDD + လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရာ၌ လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု မူဝါဒများ (Social Safeguards) ၏ အခန်းကဏ္ဍ

  သစ်တော ဥပဒေ စိုးမိုးမှု ၊ ကုန်သွယ်မှု နှင့် အုပ်ချုပ်မှု (FLEGT) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု နှင့် သစ်တော အတန်းအစား ကျဆင်းမှု တို့ကြောင့် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု ...

 • မြန်မာ့နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းသစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တည်ထောင်ရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် သစ်များကို ပြည်ပမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းအား ရပ်တန့်ရန်နှင့်တင်ပို့မှုအား တားမြစ်ခြင်း

  မြန်မာ အစိုးရသည် သစ်ချောထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းမှ အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အခွန် စည်းကြပ်ခြင်းများ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းတို့ကို ဖ...

 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်ချက်-သစ်တောသယံဇာတကဏ္ဍအစီရင်ခံစာ

  ဤအစီရင်ခံစာတွင် အခြေခံစိန်ခေါ်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ နိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များကို တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိသစ်တောကဏ္ဍ အပေါ်အကြံပြုချက်များကိုလည်း...

 • Vietnam Forestry Outlook Study

  Vietnam Forestry outlook study is a part of The Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study (APFSOS), which is a wide-ranging initiative to gather information on, and examine,...

 • Timber Legality Assurance System of Cambodia

  Presentation slides emphasizing the importance of having laws, regulations and clear policy as stated in the NFP in cooperation with EU to develop FLEGT-VPA

 • Annual review of REDD+ activities in Laos 2010

  The report is about the role REDD has played in project development in the forest sector in Laos. Since 2009, a number of projects have come into existence under facilitation of...

 • Impacts of the Laos Log and Sawnwood Export Bans

  In May 2016, the Government of Lao PDR enacted a Prime Ministerial Order (PM15) which, along with other commitments, aimed to help control the country’s high deforestation rates...

 • At the Supply Edge: Thailand’s Forest Policies, Plantation Sector, and Commodity Export Links with China

  This study on Thailand’s forestry sector was commissioned by CIFOR and Forest Trends as part of a wider effort to address an information gap regarding Asia’s forestry and...

 • checkpoints-how-powerful-interest-groups-continue-to-undermine-forest-governance-in-laos

  dataset တွင် မည်သည့်ဖော်ပြမှုမှ မပါရှပါ


 • International Protection for Siam Rosewood Begins

  As international UN trade restrictions on endangered Siam rosewood (Dalbergia cochinchinensis) came into effect (June 12, 2013), the London-based Environmental Investigation...

 • Navigating the Border: An Analysis of the China-Myanmar Timber Trade

  In addition to socio-economic pressures, the combination of insufficient regulation in China and political instability in northern Myanmar has exacted a high ecological price....

You can also access this registry using the API (see API Docs).