Skip to content

47 library_records found

ခေါင်းစဥ်များ: Migration

Filter Results
 • Driven out: One village's experience with MFIs and cross-border migration

  Throughout Cambodia’s northwest, widespread microfinance debt is pushing families from their homes to find work across the Thai border. In this briefing paper “Driven Out: One...

 • Women Migration and Women's Land Tenure Security in the greater Mekong sub-region

  This report considers the interlinkages between migration, gender, and land tenure. The study on which the report is based explored how migration affects women’s land tenure...

 • Lao PDR Economic Monitor: Livelihoods in the Time of COVID-19

  The Lao PDR Economic Monitor provides updates on macroeconomic developments and sectoral issues in the country. It is produced biannually and distributed widely to government...

 • Made in China Journal: The Chinese Worker Goes Abroad (Volume 5, Issue 3)

  The Made in China Journal (MIC) is a publication focussing on labour, civil society, and human rights in China. It is founded on the belief that spreading awareness of the...

 • Rural-urban migration and employment quality: A case study from Thailand

  This study investigates the effects of rural–urban migration on economic development in Thailand. It draws upon a panel database of 2,000 rural households collected from 2008 to...

 • COVID-19 Impact on International Migration, Remittances, and Recipient Households in Developing Asia

  This brief assesses the impact of the coronavirus disease (COVID-19) on migrant workers, how reduced remittances will affect households and economies in Asia and the Pacific,...

 • နယ္နိ မ ိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေအာက္တိ ုဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

  As a network of migrant support organisations, grassroots movements, and research institutes from across the Greater Mekong Sub-region (GMS), the Mekong Migration Network (MMN)...

 • မဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသရှိအလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေ - ပေါ်င်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစီရင်ခံစာ - အပိုင်း ၁

  မဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတွင်တရားမဝင်သောနည်းလမ်းများကိုအများဆုံးအသုံးပြု၍အလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုသည်ရာစုနှစ်ပေါ်င်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှတာဝန်ယူဆောင်ရ...

 • မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဝင်လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူမှုပုံစံကိုနှစ်ပေါင်း ၃၀အတွင်းအခြေခံကျကျပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနှိုင်ခဲ့သည့်ပထမဆုံးသန်းခေါင်စာရင်း

  နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအပေါ် Chantal Cases၊ Gilles Pison, Marie-Paule Reydet, Catriona Dutreuilh၊ Isabelle Milanတို့မှပြန်လည်သုံး...

 • မိမိတို့နေထိုင်ရာနေရာဒေသများမှဖယ်ရှားခံရခြင်းနှင့်အတင်းအကြပ်သိမ်းဆည်းခံရခြင်းများ : အတင်းအဓမ္မနေရာရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်းနှင့်မြေယာဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ

  မိမိတို့နေထိုင်ရာနေရာဒေသများမှဖယ်ရှားခံရခြင်းနှင့်အတင်းအကြပ်သိမ်းဆည်းခံရခြင်းများ : မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွါးလျှက်ရှိသောမြေယာအဆောက်အအုံနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဆိုး ရွားစွာချိုးဖေ...

 • ၂၀၁၄ခုနှစ်လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်း - ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်မြို့ပြဖြစ်ထွန်းလာမှု ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အစီရင်ခံစာ

  ဤအစီရင်ခံစာသည် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် မြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှုဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြထားသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို တစ်ဦးချင်း၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် သို့မဟုတ် ပိုမိုမက...

 • Lao People’s Democratic Republic: Migration Activities

  This webpage provides a summary of migration activities in Lao PDR, specifically migration profiles and interconnecting needs.

 • Great Family of Vietnamese Ethnic Minorities

  The country currently has 54 ethnic groups. Among the 54 ethnic groups, there are ethnic groups who were originally born and developed in Vietnam territory, and other ethnic...

 • Illegal Immigration to and through Thailand

  The Thai police bureau commissioner reports that approximately 500,000 illegal aliens currently live in Thailand. Most are believed to be Burmese employed in fishing and...

 • The Harsh Life of Thailand’s Migrant Workers

  An article about the plight of Thailand's migrant workers.

 • Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand

  Information about the project Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand intended to create an industry that is free of child...

 • From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand

  The thousands of migrant workers from Burma, Cambodia, and Laos who cross the border into Thailand each year trade near-certain poverty at home for the possibility of relative...

 • Restricted Rights: Migrant Women Workers in Thailand, Cambodia, Malaysia

  This report presents the results of new research into the lives and conditions facing migrant women workers in Thailand, Cambodia and Malaysia. In particular, it presents the...

 • ‘Voluntary’ Migration in Lao People’s Democratic Republic

  The Government of Lao People’s Democratic Republic (PDR) (GoL) seeks to transform what it considers to be a traditional, rural economy into a modernised, market-oriented system...

 • A Region at Risk: The Human Dimensions of Climate Change in Asia and the Pacific

  The Asia and Pacific region is extremely vulnerable to the impacts of climate change. Unabated warming could significantly undo previous achievements of economic development and...

You can also access this registry using the API (see API Docs).