Skip to content

မဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသရှိအလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေ - ပေါ်င်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစီရင်ခံစာ - အပိုင်း ၁

မဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတွင်တရားမဝင်သောနည်းလမ်းများကိုအများဆုံးအသုံးပြု၍အလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုသည်ရာစုနှစ်ပေါ်င်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောမဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတခုလုံးဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ရေးမဟာဗျူဟာ (The World Bank's overall GMS regional assistance strategy) ၏တစိတ်တဒေသအဖြစ် ၂၀၁၅ ဇွန်လတွင်စတင်ခဲ့သောမဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံချက် (The GMS Labor Migration program) အရအဓိကပြသနာတရပ်ဖြစ်သည့် ပညာဗဟုသုတကွာဟမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကြိုး ပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ GMS နှစ်ရှည်စီမံကိန်း (The multi-year GMS Labor Migration program) ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ (၁) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ စေလွှတ်/လက်ခံသည့် နိုင်ငံများတွင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရသည့်လူမှုစီးပွါးရိုက်ခတ်မှုဆိုင်ရာဗဟုသုတ များကိုပိုမိုသိမြင်နားလည်စေရန် (၂) အဆိုပါပြသနာများ၏ အရေးပါမှုကို ကောင်းစွာသတိပြုမိ၍ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေးမူဝါဒရေးဆွဲမှုများကိုအထိရောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (၃) အစိုးရနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေခြင်းဖြင့် အလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းမှု လုပ်ကိုင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် ဒေသဆိုင်ရာစနစ်များပြင်ဆင်မွန်းမံနိုင်ရန်နှင့်အလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်ကိုင်မှု ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစနစ်တကျသတ်မှတ်ပြဌာန်းနိုင်ရန် ဤအစီရင်ခံစာပါလုပ်ငန်းစဉ်များသည်မဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံချက် အပိုင်း ၁ တွင်တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုပုံစံများ၊ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏အခြေအနေနှင့်စီးပွားရေးအ ခန်းကဏ္ဍများ၊ တိုင်းပြည်တခုချင်းအလိုက်အချက်အလက်များ၊ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မူဝါဒအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်တွေ့ရှိချက်များစသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။

Data Resources (1)

Data Resource Preview - မဟာမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသရှိအလုပ်သမားများရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေ - ပေါ်င်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစီရင်ခံစာ - အပိုင်း ၁

Additional Info

Field Value
စာတမ်းအမျိုးအစား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
စာရွက်စာတမ်း၏ ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
ခေါင်းစဉ်များ
  • Labor
  • Migration
  • Population
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • ကမ္ဘောဒီးယား
  • တရုတ်
  • လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ
  • မြန်မာ
  • ထိုင််း
  • ဗီယက်နမ်
မူပိုင်ခွင့် To be determined
ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အကန့်အသတ်များ

ရယူအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှု တစုံတရာမရှိပါ။

ပြင်ဆင်ချက် 1.0
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
ဆက်သွယ်ရန်

ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဝက်ဘ်ဆိုက်: worldbank.org

ရေးသားသူ (အဖွဲ့) ကမ္ဘာ့ဘဏ်
ထုတ်ဝေသူ ကမ္ဘာ့ဘဏ်
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ 2006
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ နိုဝင်ဘာ 1, 2016, 04:34 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ ဇန်နဝါရီ 3, 2020, 06:04 (UTC)