Skip to content

မြန်မာ့စီးပွားရေးဝန်းကျင်ညွှန်းကိန်း - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID – 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု

Published by: The Asia Foundation

COVID – 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှုအပြင် အကျပ်အတည်းနှင့် ၎င်းကိုတိုက်ဖျက်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများသည် စီးပွားရေးကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဝန်းကျင်ညွှန်းကိန်း (MBEI) စီမံကိန်း၏ တစိတ်တပိုင်းအနေဖြင့် အာရှဖောင်ဒေးရှင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၇၅၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး မည်သို့ သက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို လေ့လာခဲ့သည်။ ယခုအကျပ်အတည်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရောင်းအား၊ အမြတ်အစွန်းနှင့် ငွေသားစီးဆင်းမှုတို့ကို အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ စစ်တမ်းရလဒ်များအရ ဗိုင်းရပ်စ်သည် စီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းများ ရှင်သန်မှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်; ဝန်ထမ်းများအား အလုပ်ဖြုတ်ခြင်း၊ ချေးငွေများယူရခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ဝန်ထမ်းများနှင့် စားသုံးသူများအား ကာကွယ်ရန် အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်းတို့ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် မည်သို့တုန့်ပြန်ခဲ့ခြင်းနှင့် အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့မှုမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မည်သို့ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိသနည်း စသည်တို့ကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊အင်တာနက်နှင့် ရာဇဝတ်မှုများအပါအဝင် စီးပွားရေးဝန်းကျင်အတွက် အဓိကကျသည့် ရှု့ထောင့်များအပေါ် COVID – 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် စစ်တမ်းမှ တွေ့ရှိချက်များ အကျဥ်းချုပ်နှင့် ရလဒ်များ၏ စာရင်းအင်း ဇယားများ ပါဝင်သည်။

Data Resources (6)

Data Resource Preview - MBEI - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID – 19 ၏သက်ရောက်မှု အကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

Additional Info

Field Value
စာတမ်းအမျိုးအစား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
စာရွက်စာတမ်း၏ ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ဗမာဘာသာစကား
ခေါင်းစဉ်များ
  • Business structures and legal registration
  • Environment and natural resources policy and administration
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • မြန်မာ
မူပိုင်ခွင့် Yes
ပြင်ဆင်ချက် 1.0
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
ဆက်သွယ်ရန်

The Asia Foundation Email: country.myanmar.communications@asiafoundation.org

ရေးသားသူ (အဖွဲ့) အာရှဖောင်ဒေးရှင်း
ထုတ်ဝေသည့်နေရာ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
ထုတ်ဝေသူ အာရှဖောင်ဒေးရှင်း
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ 2020
အဓိကစကားလုံးများ mbei
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဇွန် 29, 2020, 05:32 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ ဇွန် 29, 2020, 06:36 (UTC)