Skip to content

Decree on Accreditation and Promulgation of the National Policy on Communications and Information Technology No. 047 / PM, 16/02/2009

พิมพ์โดย: Village Focus International

Decree on Accreditation and Promulgation of the National Policy on Communications and Information Technology No. 047 / PM, 16/02/2009

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Decree on Accreditation and Promulgation of the National Policy on Communications and Information Technology No. 047 / PM, 16/02/2009

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Issue and policy briefs
ภาษาของเอกสาร
  • ลาว
หัวข้อเรื่อง
  • Communications policy and administration
  • Science and technology
  • Science and technology policy and administration
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ลาว
ลิขสิทธิ์ Unclear copyright
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

No known access and use constraints at the time uploading

เวอร์ชั่น / รุ่น 1
ใบอนุญาต unspecified
ข้อมูลติดต่อ

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
สถานที่พิมพ์ Lao PDR
สำนักพิมพ์ Prime Minister's Office
วันที่พิมพ์ 2009
จำนวนหน้า 1
วันที่อัพโหลด พฤษภาคม 16, 2018, 12:03 (UTC)
แก้ไขเมื่อ กรกฎาคม 5, 2018, 07:29 (UTC)