Skip to content

Bản tin chính sách số 12 - Quý IV/2013

พิมพ์โดย: Open Development Vietnam

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Ban tin chinh sach so 12 - Quy IV/2013

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Issue and policy briefs
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาเวียตนาม
ชื่อเรื่องแบบสั้น (ทางเลือก/แตกต่างจากชื่อเรื่อง) Bản tin chính sách số 12
หัวข้อเรื่อง
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Laws and regulations
  • Mining
  • National parks and wildlife sanctuaries
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • เวียดนาม
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต CC-BY-SA-4.0
ข้อมูลติดต่อ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
เลขหนังสือ ISSN 08667810
สถานที่พิมพ์ Việt Nam
วันที่พิมพ์ 2013
จำนวนหน้า 32
วันที่อัพโหลด มกราคม 20, 2016, 10:13 (UTC)
แก้ไขเมื่อ มีนาคม 16, 2016, 05:51 (UTC)