Skip to content

Bản tin chính sách số 7 - Quý III/2012

พิมพ์โดย: Open Development Vietnam

Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

 • “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

 • Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

 • Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

 • Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

 • Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

 • Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

 • Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

 • Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

 • Tiêu chí cho túi ni-lông thân thiện với môi trường

 • Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 • Dự thảo thông tư mới về quản lý quy hoạch thủy điện

 • Chính sách đặc thù đối với công ty lâm nghiệp

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Ban tin chinh sach so 7 - Quy III/2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Issue and policy briefs
ภาษาของเอกสาร
 • ภาษาเวียตนาม
ชื่อเรื่องแบบสั้น (ทางเลือก/แตกต่างจากชื่อเรื่อง) Bản tin chính sách số 7
หัวข้อเรื่อง
 • Biodiversity
 • Climate change
 • Environmental impact assessments
 • Land
 • National parks and wildlife sanctuaries
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
 • เวียดนาม
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต CC-BY-SA-4.0
ข้อมูลติดต่อ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
สถานที่พิมพ์ Việt Nam
วันที่พิมพ์ 2012
จำนวนหน้า 20
วันที่อัพโหลด มกราคม 20, 2016, 10:35 (UTC)
แก้ไขเมื่อ มีนาคม 29, 2016, 07:00 (UTC)