Skip to content

Đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên: Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Dương 2009

พิมพ์โดย: Open Development Vietnam

Bài viết này tóm lược thảo luận chính sách của dự án nghiên cứu "Tìm hiểu Trung Quốc dưới vai trò một nhà hoạt động ở khu vực Đông Dương" do Quỹ Heinrich Boll Stiftung, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Viện Quốc tế về Phát triển Bền vững đồng thực hiện. Dự án này nhằm làm rõ vai trò kinh tế của Trung Quốc ở Việt Nam, Lào và Căm-pu-chia, tạo nền tảng đối thoại xây dựng giữa những người làm chính sách và các bên liên quan ở Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Dương.

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Dau tu vao tai nguyen thien nhien: Vai tro cua Trung Quoc o khu vuc Dong Duong 2009

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Analysis, discussion papers, and blogs
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาเวียตนาม
หัวข้อเรื่อง
  • Environment and natural resources
  • Exports
  • Extractive industries
  • Foreign investors
  • Investment
  • Mining
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • เวียดนาม
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต CC-BY-SA-4.0
ข้อมูลติดต่อ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
สถานที่พิมพ์ Việt Nam
วันที่พิมพ์ 2009
จำนวนหน้า 6
วันที่อัพโหลด ธันวาคม 23, 2015, 05:19 (UTC)
แก้ไขเมื่อ กรกฎาคม 14, 2016, 04:46 (UTC)