Skip to content

Điều tra đánh giá sơ bộ hệ thực vật ở khu BTTN Hang Kia – Pà Cò, 2009

พิมพ์โดย: Open Development Vietnam

Báo cáo này trình bày kết quả của chuyến khảo sát sơ bộ về hệ thực vật được tiến hành tại Khu bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Hang Kia – Pà Cò, phía tây bắc của tỉnh Hoà Bình trong tháng 6 năm 2009. Khảo sát này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên tại Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện.

Mục tiêu của việc khảo sát hệ thực vật tại Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò là nhằm phát hiện, thống kê và đánh giá tính đa dạng của hệ thực vật tại Khu BTTN, đánh giá ý nghĩa sinh học và phương hướng ưu tiên cho công tác quản lý bảo tồn. Nghiên cứu này đặc biệt quan tâm tới nhóm thực vật nguy cấp, quí hiếm, đặc hữu và phân bố của chúng.

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Dieu tra danh gia so bo he thuc vat o khu BTTN Hang Kia – Pa Co, 2009

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาเวียตนาม
หัวข้อเรื่อง
  • Biodiversity
  • Environmental and biodiversity protection
  • Protected forests
  • Types of state-protected areas
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • เวียดนาม
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต CC-BY-SA-4.0
ข้อมูลติดต่อ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

ผู้แต่ง (บุคคล) Phùng Văn Phê, Nguyễn Văn Lý (Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam)
ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ผู้แต่งร่วม (หน่วยงาน) Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò
สถานที่พิมพ์ Việt Nam
สำนักพิมพ์ PanNature
วันที่พิมพ์ 2009
จำนวนหน้า 71
วันที่อัพโหลด ธันวาคม 16, 2015, 08:42 (UTC)
แก้ไขเมื่อ กรกฎาคม 14, 2016, 04:26 (UTC)