Skip to content

การประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของไร่อ้อยในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ของกิจกรรมเฉพาะระดับท้องถิ่น

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

การศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งในแปลงปลูกอ้อยในประเทศไทย ผู้วิจัยทำการสำรวจพื้นที่ไร่อ้อยจำนวน 13 แห่งเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการเผา ความเข้มของการปล่อยมลพิษ ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล และปัจจัยการเผาไหม้ ผลการศึกษาพบว่าการเผาไร่อ้อยในประเทศไทยมักเกิดก่อนการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของอ้อย ความเข้มข้นของเชื้อเพลิงและค่าการเผาไหม้ มีการประมาณการการปล่อยมลพิษโดยใช้ค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับท้องถิ่นของกิจกรรมเฉพาะที่ได้จากการสำรวจพื้นที่และเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากค่าเริ่มต้นจากแนวทางของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2549 การเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าการใช้ค่าเริ่มต้นทำให้ลดการปล่อยมลพิษได้สูงถึง 30% เนื่องจากการปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้หลังการเก็บเกี่ยวไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดขึ้น แต่นี่เป็นวิธีปฏิบัติที่พบได้บ่อยเป็นลำดับที่ 2 ในประเทศไทย

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - การประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของไร่อ้อยในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับท้องถิ่นของกิจกรรมเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง
  • Agricultural processing
  • Air pollution
  • Pollution and waste
  • Sugarcane
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

© 2557 โดยผู้เขียน; ผู้ได้รับใบอนุญาต MDPI, Basel, Switzerland บทความนี้เป็นบทความที่เปิดกว้างให้เข้าถึงซึ่งแจกจ่ายภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของใบอนุญาตการยอมรับการสร้างสรรค์ร่วมกัน (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ข้อมูลติดต่อ

Savitri Garivait, Email: savitri_g@jgsee.kmutt.ac.th; Tel.: +66-24-7083-0910 (ext. 4134).

ผู้แต่ง (บุคคล) Sornpoon, Wilaiwan
ผู้แต่งร่วม (บุคคล) Bonnet, Sébastien; Kasemsap, Poonpipope; Prasertsak, Praphan; Garivait, Savitri
เลขหนังสือ ISSN 2073-4433
สำนักพิมพ์ MDPI
วันที่พิมพ์ 2014
จำนวนหน้า 17
หมายเหตุทั่วไป

Atmosphere, Volume 5,669-685

คำสำคัญ biomass,emission inventory,open burning,combustion efficiency
วันที่อัพโหลด มิถุนายน 21, 2015, 13:21 (UTC)
แก้ไขเมื่อ สิงหาคม 31, 2020, 03:35 (UTC)