Skip to content

ประมาณการล่าสุดของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในอ่าวไทย

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

มีการใช้ระดับน้ำทะเลปานกลางในท้องถิ่น ณ สถานีตรวจวัดน้ำขึ้นน้ำลงจำนวน 13 สถานีตามแนวอ่าวไทยในน่านน้ำไทยโดยการตรวจสอบระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2528-2552) ระดับน้ำทะเลปานกลางประจำปีของท้องถิ่นถูกคำนวณโดยค่าเฉลี่ยของข้อมูลคลื่นรายชั่วโมงของแต่ละสถานีตลอดทั้งปี ข้อมูลจาก 11 สถานีตรวจวัดแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำทะเลปานกลางในท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลปานกลางของประเทศไทยซึ่งถูกตั้งขึ้นเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว ข้อมูลจากสถานีส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีอัตราต่างๆกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสถานี ค่าเฉลี่ยของระดับน้ำทะเลปานกลางในท้องถิ่นเป็นรายภูมิภาคเป็นชุดเวลาเดียวแสดงแนวโน้มเชิงเส้นสำหรับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5 มม. / ปีในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา การทรุดตัวของแผ่นดินที่ปากแม่น้ำซึ่งสถานีตรวจวัดน้ำขึ้นน้ำลงมักจะตั้งอยู่มีบทบาทสำคัญในการตรวจวัดระดับน้ำทะเลปานกลางในระดับท้องถิ่นที่สูงขึ้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยอาจประสบกับปัญหาภาวะถดถอยของชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้หากไม่มีมาตรการใด ๆ ที่จะหยุดการทรุดตัวของแผ่นดินใกล้ชายฝั่ง

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - ประมาณการล่าสุดของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในอ่าวไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง Climate change
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติแม่โจ้ เป็นวารสารออนไลน์ที่เปิดกว้าง ฟรีสำหรับผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถอ่าน ดาวน์โหลด คัดลอก แจกจ่าย พิมพ์ ค้นหาหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาทั้งหมดของบทความทั้งหมด วารสารถูกจัดทำดัชนีและเป็นฐานข้อมูลในดัชนีอ้างอิงวิทยาศาสตร์ที่มีการขยายตัว SCOPUS รายงานการอ้างอิงวารสาร/วารสารวิทยาศาสตร์ บันทึกทางสัตววิทยา วารสารการค้นคว้าอิสระ CAB Abstracts, ProQuest, Google Scholar, EBSCO และ ACI

เวอร์ชั่น / รุ่น 2013
ใบอนุญาต CC-BY-NC-4.0
ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อผู้ผู้เขียนคล้องกัน e-mail: Pramot.s@chula.ac.th; โทรศัพท์ 02-2185405; โทรสาร: 02-2550780

ผู้แต่งร่วม (บุคคล) Pramot Sojisuporn, Chalermrat Sangmanee and Gullaya Wattayakorn
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่พิมพ์ 2013
จำนวนหน้า 106-113
คำสำคัญ sea-level rise,land subsidence,local mean sea level,Gulf of Thailand
วันที่อัพโหลด กุมภาพันธ์ 6, 2018, 14:53 (UTC)
แก้ไขเมื่อ มีนาคม 12, 2018, 03:01 (UTC)