Skip to content

share-managing-waters-across-boundaries-vietnamese-version

พิมพ์โดย: Open Development Mekong
Provides an overview of the world’s shared water resources, and practical tools for managing these resources. Using case studies from around the world, it describes the benefits to be gained from cooperation. It also describes the challenges of constructing legal frameworks, institutions, management processes and financing and partnership strategies to govern transboundary waters equitably and sustainably. Available in English, Lao and Khmer versions.

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Share: Managing waters across boundaries (Vietnamese version)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาเวียตนาม
หัวข้อเรื่อง
  • Civil society
  • Irrigation and water management
  • Legal framework
  • Rivers and lakes
  • Water resources
  • Water rights
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • เวียดนาม
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

©2012 Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Việc tái bản ấn phẩm này cho các mục đích giáo dục và phi thương mại có thể được phép mà không cần sự cho phép bằng văn bản của cơ quan giữ bản quyền mà chỉ cần thừa nhận rõ ràng nguồn tư liệu trong tái bản. Nghiêm cấm việc tái bản ấn phẩm này để bán hoặc cho các mục đích thương mại khác mà không có sự cho phép của cơ quan giữ bản quyền.

เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต unspecified
ข้อมูลติดต่อ

IUCN, 63 Sukhumvit Road Soi 39 (Soi Prompong) Klongton-Nua, Wattana Bangkok, 10110, Thailand Tel: (66 2) 662 4029-33 l Fax: (66 2) 662 4387-89 l Email:asia@iucn.org

ผู้แต่ง (บุคคล) Sadoff, Claudia
ผู้แต่งร่วม (บุคคล) Greiber, Thomas
สถานที่พิมพ์ Gland, Switzerland
สำนักพิมพ์ IUCN
วันที่พิมพ์ 2012
จำนวนหน้า 95p. : ill
วันที่อัพโหลด มิถุนายน 15, 2015, 10:30 (UTC)
แก้ไขเมื่อ มิถุนายน 30, 2015, 03:53 (UTC)