Đi thẳng đến nội dung

Maternal and Child Survival Program Newsletter: 16 September 2018

Newsletter of the Maternal and Child Survival Program (MCSP) program activities in September 2018.

Data Resources (1)

Data Resource Preview

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Family children and youth
  • Maternal and child health
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Luangprabang
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 16/9/2018
Giấy phép unspecified
Đồng tác giả (tổ chức) Ministry of Health, USAID
Nhà xuất bản Ministry of Health, USAID
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 1
Các từ khóa mentorship
Ngày đăng tải tháng 6 5, 2019, 03:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 5, 2019, 03:44 (UTC)