Đi thẳng đến nội dung

Gender-based violence training

Published by: Banteay Srei

Banteay Srei Organization developed and prepared this slide presentation for the training on Gender-based violence. There are many topics, including​ 1.) General concepts of gender, 2.) Gender Equality, Gender Equity, and Measures to Address Gender Inequality, 3.) Gender requirement, 4.) Understanding gender-based violence and its consequences and other relevant national policy and regulations.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Gender-based Violence Training

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Domestic violence
  • Gender
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Banteay Srei

Address: #19B, Street 145, Sangkat Phsar Doeum Tkov, Khann Chamcar Mon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023 216 922 Email: ed@banteaysrei.info

Tác giả (tổ chức) Banteay Srei Organization
Nhà xuất bản Banteay Srei Organization
Văn bản pháp luật liên quan BS_Gender_Based_Violence_Training__00.00.00.pdf
Các từ khóa Gender-based violence,Training materials
Ngày đăng tải tháng 3 30, 2023, 09:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 30, 2023, 09:46 (UTC)