252 số bộ dữ liệu tìm thấy

None: vi None: vn Định dạng: HTML

Kết quả lọc
 • Thủy điện Nậm Cắt

  Thủy điện Nậm Cắt có công suất 3.2MW được xây dựng tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

 • Thủy điện Tuyên Quang

  Thủy điện Tuyên Quang có công suất 342 MW được xây dựng tại Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

 • Thủy điện Thác Trắng

  Thủy điện Thác Trắng có công suất 6MW được xây dựng tại xã Nà Nhạn thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 • Thủy điện Nậm Mu

  Thủy điện Nậm Mu có công suất 12MW được xây dựng tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

 • Thủy điện Nậm Mức

  Thủy điện Nậm Mức có công suất 44MW được xây dựng tại huyện Tuần Giáo và Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

 • Thủy điện Nà Lơi

  Thủy điện Nà Lơi có công suất 9.3MW được xây dựng tại xã Thanh Minh thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 • Thủy điện Đăk Ruồi

  Thủy điện Đăk Ruồi có công suất 24 MW được xây dựng tại huyện Đắk glêi, tỉnh Kon Tum.

 • Thủy điện Sê San 4A

  Thủy điện Sê San 4A có công suất 63 MW được xây dựng tại xã Ia O, huyện Iagrai tỉnh Gia Lai.

 • Thủy điện Lai Châu

  Thủy điện Lai Châu có công suất 1200 MW, được xây dựng trên địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

 • Thủy điện Sê San 3A

  Thủy điện Sê San 3A có công suất 108 MW được xây dựng tại xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Yakrai, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

 • Thủy điện Nậm Na 3

  Thủy điện Nậm Na 3 có công suất 84 MW được xây dựng tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

 • Thủy điện Sê San 3

  Thủy điện Sê San 3 có công suất 260 MW được xây dựng tại huyện Chư pảh, tỉnh Gia Lai,.

 • Thủy điện Ialy

  Thủy điện Ialy có công suất 720 MW được xây dựng tại xã Yaly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

 • Thủy điện Ia Grai 1

  Thủy điện Ia Grai 1 có công suất 10.8 MW được xây dựng tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

 • Thủy điện Nậm Na 2

  Thủy điện Nậm Na 2 có công suất 66MW, được xây dựng trên địa bàn xã Pìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

 • Thủy điện Ia Grai 2

  Thủy điện Ia Grai 2 có công suất 7.5MW được xây dựng tại xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

 • Thủy điện Ia Grai 3

  Thủy điện Ia Grai 3 có công suất 7.5 MW được xây dựng tại xã IaKha, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

 • Thủy điện An Khê - Kanak

  Thủy điện An Khê - Kanak có công suất 173 MW được xây dựng tại huyện K'Bang và huyện An Khê, tỉnh Gia Lai; huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định.

 • Thủy điện Đăk Srông 2

  Thủy điện Đăk Srông 2 có công suất 24 MW được xây dựng tại huyện Krông Cho, tỉnh Gia Lai.

 • Thủy điện Đăk Srông 2A

  Thủy điện Đăk Srông 2A có công suất 18 MW được xây dựng tại huyện Krông Cho, tỉnh Gia Lai.