668 số bộ dữ liệu tìm thấy

Kết quả lọc
 • Tóm tắt mùa mưa bão Việt Nam và các vùng lân cận năm 2020

  Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2020 là một sự kiện mà theo đó các xoáy thuận nhiệt đới hình thành ở vùng phía Tây Bắc của Thái Bình Dương trong năm 2020, chủ yếu từ tháng 5-12....

 • Bản đồ rủi ro trượt lở đất tại Việt Nam

  Dữ liệu phân vùng rủi ro trượt lở đất tại Việt Nam được trích xuất từ bộ dữ liệu bản đồ rủi ro trượt lở đất toàn cầu. Sản phẩm được trình bày một cách định tính và là sự kết hợp...

 • Số ca nhiễm coronavirus (COVID-19) ở Việt Nam

  Bộ dữ liệu này cho thấy các trường hợp của coronavirus (COVID-19) tại Việt Nam. Thông tin dữ liệu sẽ được cập nhật theo các thông báo từ Bộ Y tế Việt Nam. Bộ dữ liệu được cập nh...

 • Diễn biến COVID-19 tại Việt Nam và 10 nước láng giềng xung quanh trong khu vực Châu Á

  Bộ dữ liệu cung cấp các số lượng nhiễm COVID-19 tại Việt Nam và một số nước láng giềng lân cận trong khu vực Châu Á. Trong bộ dữ liệu tại Việt Nam, có sự phân loại tổng số ca nh...

 • Số lượng chuyến bay trong năm 2020 tại Việt Nam trong thời gian đại dịch COVID-19

  Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, kinh tế của những người dân toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Ảnh hưởng của nó cũng được thể hiện thông qua việ...

 • Lớp phủ thực vật Việt Nam 2015 - 2018

  Bộ dữ liệu lớp phủ thực vật 2015 - 2018 tại Việt Nam là bộ dữ liệu được xử lý từ ảnh viễn thám của trung tâm vũ trụ JAXA Nhật Bản. Bộ dữ liệu đã sử dụng các bức ảnh đa thời gian...

 • Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2018 phân theo địa phương

  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2018 phân theo địa phương được đánh giá theo tiêu chí cân nặng, chiều cao và cân nặng theo chiều cao. Đơn vị tính là phần trăm.

 • Phủ bề mặt Việt Nam 2009

  Dữ liệu phủ bề mặt được xây dựng từ ảnh viễn thám Envisat Meris có độ phân giải là 300m năm 2009.

 • Lớp phủ thực vật Việt Nam 2013

  Land cover 2013 là phiên bản 3 trong loạt phân tích che phủ đất của các sản phẩm GLCNMO (The Global Land Cover by National Mapping Organisation). Dữ liệu phủ toàn cầu. Toàn bộ d...

 • Những tác động của COVID-19 về việc làm tại Việt Nam

  Bộ dữ liệu cung cấp cho người đọc dữ liệu về lực lượng lao động nửa đầu của các năm từ năm 2011 đến 2020, thu nhập bình quân đầu người của nửa đầu năm 2020 so với năm 2019 và tỉ...

 • Những tác động của COVID-19 về kinh tế tại Việt Nam

  Bộ dữ liệu cung cấp cho người đọc một cái nhìn bao quát về những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 về kinh tế tại Việt Nam. Các dữ liệu về tổng thu nhập bình quân đầu người trong ...

 • Những tác động của COVID-19 về xã hội tại Việt Nam

  Bộ dữ liệu cung cấp cho người đọc tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tăng vọt vào tháng 4/2020 cùng với các chỉ số lạm phát, chỉ số giá lương thực thực phấm và dịch vụ ăn uống, chỉ số ...

 • Thu nhập bình quân đầu người theo các tỉnh năm 2018 tại Việt Nam

  Dữ liệu cung cấp thông tin về thu nhập bình quân đầu người theo các tỉnh năm 2018. Thu nhập theo tháng bình quân bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thu nhập từ nông nghiệp, lâm...

 • Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến rừng và đa dạng sinh học 2015

  Báo cáo này tập trung vào các nội dung sau: - Các tác động của hoạt động khai thác khoáng sản đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở xã Minh Sơn; - Sự chia sẻ lợi ích giữa do...

 • Khỏa lấp sự cách biệt: Xã hội dân sự mới nổi ở Việt Nam

  Các công trình nghiên cứu Chỉ số Xã hội dân sự đã được tiến hành trên toàn thế giới từ 2004-2006 nhằm đánh giá điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của xã hội dân sự tại mấy chục quốc...

 • Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP theo hướng giảm nghèo bền vững 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 2012-2016

  Đây là trang web đã được lưu trữ về hỗ trợ của UNDP cho Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP theo hướng giảm nghèo bền vững 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia v...

 • IFAD cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam để giảm nghèo

  Đây là bài báo đã được lưu trữ mô tả chặng đường 25 năm hợp tác của Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế với Việt nam trong chống đói nghèo và cam kết của IFAD trong những năm tiế...

 • Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản hỗ trợ tài chính mới giúp Việt Nam trong nỗ lực phát triển khu vực nông thôn

  Đây là trang web đã được lưu trữ, mô tả về thông cáo báo chí về khoản tín dụng ưu đãi trị giá 153 triệu đô la Mỹ của Ngân hàng thế giới hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia...

 • Vai trò tương lai của xã hội dân sự tại Việt Nam vào năm 2030

  Xã hội dân sự đã và đang đóng vai trò quan trọng bên cạnh nhà nước và khu vực tư nhân với vai trò như người hỗ trợ, người triệu tập, người đổi mới cũng như nhà cung cấp dịch vụ ...

 • Luật tiếp cận thông tin

  Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nh...