13 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: KML

Kết quả lọc
 • Danh sách các thủy điện tại Việt Nam tính đến tháng 06/2016

  Bộ dữ liệu (không đầy đủ) về các thủy điện hiện nay ở Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các thủy điện được nhìn thấy trên Google earth, được chúng tôi xây dưng dựa trên nhiều nguồ...

 • Cảng hàng không Việt Nam

  Bộ dữ liệu không gian cảng hàng không Việt Nam được hiển thị dưới dạng vị trí các sân bay. Dữ liệu cảng hàng không được phân loại: cảng hàng không nội địa và cảng hàng không quố...

 • Khu bảo tồn và di sản thiên nhiên thế giới

  Bộ dữ liệu khu bảo tồn và di sản thiên nhiên là bộ dữ liệu được khoanh vùng các khu vực được chứng nhận là khu bảo tồn dữ trữ sinh quyển, khu bảo tồn vùng đất ngập nước thuộc ch...

 • Thổ nhưỡng Việt Nam

  Thổ nhưỡng Việt Nam bao gồm sự phân loại thổ nhưỡng theo sự phân loại của FAO. Sự phân loại của FAO được phân chia theo tính chất của đá mẹ, điều kiện thời tiết và địa hình.

 • Giao thông Việt Nam

  Giao thông Việt Nam bao gồm các tuyến đường sắt và giao thông đường bộ. Dữ liệu bản đồ được lấy trên website International Steering Committee for Global Mapping phiên bản 2 (V.2...

 • Khu bảo tồn quốc gia Việt Nam

  Bộ dữ liệu khu bảo tồn quốc gia là bộ dữ liệu được khoanh vùng các khu vực được chứng nhận là khu bảo tồn thuộc quốc gia Việt Nam bao gồm: Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên...

 • Mạng lưới thủy văn

  Các sông suối tham gia mạng lưới thủy văn.

 • Ga đường sắt

  Bộ dữ liệu về các ga đường sắt Việt Nam. Bộ dữ liệu cung cấp các thông tin về vị trí các ga, mã đối tượng và tên các ga.

 • Địa phận tỉnh Việt Nam

  Bộ dữ liệu địa phận tỉnh Việt Nam là bộ dữ liệu dưới dạng vùng. Dữ liệu bao gồm các thuộc tính không gian, mã địa phận tỉnh và tên tỉnh.

 • Địa phận huyện

  Vùng hành chính thuộc cấp huyện.

 • Bến cảng Việt Nam

  Bộ dữ liệu không gian bến cảng dưới dạng điểm. Có các thuộc tính như hệ tọa độ, tên cảng và sự phân loại các bến cảng (cảng biển và cảng nội thủy).

 • Địa giới hành chính Việt Nam

  Đây là bộ dữ liệu địa giới Việt Nam có tham chiếu không gian. Bộ dữ liệu này được công bố bởi Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt năm (2009). Bộ...

 • 61 Poorest Districts in Vietnam

  Map and information about poorest districts in Vietnam defined in the Resolution No. 30/A/2008/NQ-CP on Speedy and Sustainable Poverty Reduction Programme For the 61 Poor...