Đi thẳng đến nội dung

AidData’s Chinese Official Finance in Three Ecologically Sensitive Areas, Level 1, Version 1.01 Profile

AidData

        
Đang tải

This resource view is not available at the moment. Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Tải nguồn về

Thông tin khác

Miền Giá trị
Mô tả

AidData

Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
CSV Resource id c0a8fd00-8934-486b-af0a-55bc4693d855
Ngày đăng tải tháng 10 8, 2019, 14:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 19, 2022, 09:29 (UTC)