Đi thẳng đến nội dung

Oil and gas blocks

        
Đang tải

This resource view is not available at the moment. Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Tải nguồn về

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
CSV Resource id 1954eb4f-c88b-4f62-81e5-96d8561235aa
Ngày đăng tải tháng 10 8, 2019, 14:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 21, 2021, 09:03 (UTC)