Đi thẳng đến nội dung

Special Border Economic Zones Thailand

        
Đang tải

Thông tin khác

Miền Giá trị
Mô tả

This dataset was compiled with the Thailand Environment Institute in conjunction with CSOs within their existing network working on Special Economic Zone developments.

Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Thái Lan
CSV Resource id 1820db0f-7d86-4023-8467-778e9a43e670
Ngày đăng tải tháng 10 8, 2019, 14:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 8, 2019, 14:03 (UTC)