Thủy điện A Lưới

Thủy điện A Lưới có công suất 170MW, được xây dựng trên địa bàn xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1
Văn bản pháp luật liên quan Cong_ty_CP_Tu_Van_XD_dien1_
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 04:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:35 (UTC)