Thủy điện A Vương

Thủy điện A Vương, có công suất 210MW, được xây dựng trên địa bàn xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Thuy_dien_A_Vuong_02082011
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 08:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 29, 2016, 03:41 (UTC)