Thủy điện Ayun Hạ

Thủy điện Ayun Hạ có công suất 3 MW được xây dựng tại xã Chư A Thai, huyện Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Sở Công thương tỉnh Gia Lai
Văn bản pháp luật liên quan So_Cong_thuong_Gia_Lai_2012
Ngày đăng tải Tháng 9 19, 2016, 07:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 16:24 (UTC)