Thủy điện Bắc Bình

Thủy điện Bắc Bình có công suất 33MW, được xây dựng trên địa bàn các xã Phan Sơn, Phan Lâm huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Phat_trien_Dien_luc_Viet_Nam
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 07:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 29, 2016, 04:30 (UTC)