Thủy điện Bản Chát

Thủy điện Bản Chát có công suất 22MW, được xây dựng trên đại bàn xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Thuy_dien_Huoi_Quang_Ban_Chat
Ngày đăng tải Tháng 9 15, 2016, 08:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 28, 2016, 08:51 (UTC)