Thủy điện Bản Vẽ

Thủy điện Bản Vẽ có công suất 320MW, được xây dựng trên địa bàn xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Thủy điện Bản Vẽ
Văn bản pháp luật liên quan Cong_ty_Thuy_dien_Ban_Ve_24102012
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 03:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:13 (UTC)