Thủy điện Bình Điền

Thủy điện Bình Điền có công suất 44MW, được xây dựng trên địa bàn xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Thuy_dien_Binh_Dien
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 05:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 29, 2016, 03:26 (UTC)