Thủy điện Buôn Kuốp

Thủy điện Buôn Kuốp có công suất 280 MW được xây dựng tại xã Ea Na và Drây Sáp, huyện Krông Ana, xã Hoà Phú – TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lăk ; xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Báo Xây dựng
Văn bản pháp luật liên quan Bao_Xay_dung_18092011
Ngày đăng tải Tháng 9 20, 2016, 04:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:55 (UTC)