Thủy điện Cà Đú

Thủy điện Cà Đú có công suất 2.6 MW được xây dựng tại xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Văn bản pháp luật liên quan Tong_cong_ty_dien_luc_mien_trung_21032012
Ngày đăng tải Tháng 9 28, 2016, 03:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 28, 2016, 03:34 (UTC)