Thủy điện Cấm Sơn

Thủy điện Cấm Sơn có công suất 4.5MW được xây dựng tại xã Hòa Lạc, huyện Lạc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

Công ty CP Thủy Điện Cấm Sơn

Tác giả (tổ chức) Công ty CP Thủy Điện Cấm Sơn
Văn bản pháp luật liên quan Cong_ty_CP_thuy_dien_Cam_Son
Ngày đăng tải Tháng 9 7, 2016, 06:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 24, 2016, 04:24 (UTC)