Thủy điện Cần Đơn

Thủy điện Cần Đơn có công suất 77.6 MW được xây dựng tại xã Đa kim, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Tổng Công ty Sông Đà
Văn bản pháp luật liên quan Tong_cong_ty_Song_Da_05102009
Ngày đăng tải Tháng 9 27, 2016, 07:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 27, 2016, 07:12 (UTC)