Thủy điện Cốc Ly

Thủy điện Cốc Ly có công suất 90MW, được xây dựng trên địa bàn xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bắc Hà
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Thuy_dien_Bac_Ha
Ngày đăng tải Tháng 9 16, 2016, 07:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 28, 2016, 09:01 (UTC)