Thủy điện Cốc San

Thủy điện Cốc San, có công suất 30MW, được xây dựng trên địa bàn các xã Trung Chải, Toòng Sành, Cốc San, thuộc hai huyện Sapa, Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Báo Công Thương
Văn bản pháp luật liên quan Bao_Cong_Thuong_07062016
Ngày đăng tải Tháng 9 19, 2016, 08:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 16:06 (UTC)