Thủy điện Đa Dâng 2

Thủy điện Đa Dâng 2 có công suất 34 MW được xây dựng tại xã Tân Thành huyện Đức Trọng và xã Tân Văn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_thuy_dien_Mien_Nam
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 03:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 07:53 (UTC)