Thủy điện Đa Nhim

Thủy điện Đa Nhim có công suất 160 MW được xây dựng tại xã Lộc Sơn, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_thuy_dien_DaNhim_HamThuan_DaMi_07102013
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 07:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:07 (UTC)